تبلیغات

با تو بودن از برایم آرزوست

عاشق تنها - دست هایم
عاشق تنها
نفسم می گیرد در هوایی كه نفس های تو نیست ...
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1390 توسط عاشق تنها | نظرات ()

دسـت هایم تـو را می بینند...

چشـمانم لمسـت می كنند...

و لبهـایم تـو را می بوینـد...!

اجـزایم گُم شـده اند!

حكایـت تنهـایی روزهاسـت كه با ماســت...

از خـودم جـدایم

تنــها!

اما به تـو پیوســته!

 پیـوندم بزن...
طبقه بندی: وب عاشقانه،