تبلیغات

با تو بودن از برایم آرزوست

عاشق تنها - پسری دختری را خیلی دوست داشت...
عاشق تنها
نفسم می گیرد در هوایی كه نفس های تو نیست ...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه هشتم اسفند 1389 توسط عاشق تنها | نظرات ()
پسری دختر را خیلی دوست داشت که توی یک CD فروشی کار میکرد
اما به دخترک درباره عشقش چیزی نمیگفت.
هر روز به اون فروشگاه میرفت و یکCD میخرید.
فقط به خاطر صحبت کردن با اون....
بعد از یک ماه پسرک مرد.
وقتی دخترک به خونه اون رفت تا ازش خبر بگیره
مادر پسر گفت که اون مرده
و
دختر را به اتاق اون برد
دخترک دید که هیچ کدام از CD ها باز نشده.
دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد.....
میدونی چرا گریه میکرد؟
چون تمام نامه های عاشقانه اش را داخل جعبه های  CDمیگذاشت و به پسر میداد.

از کسی که دوستش داری ساده نگذز 

چون شاید هیچ وقت هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی....

و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن

چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رو مثل اون دوست نداشته باشه.....
طبقه بندی: وب عاشقانه،