تبلیغات

با تو بودن از برایم آرزوست

عاشق تنها - عکس متحرک عاشقانه
عاشق تنها
نفسم می گیرد در هوایی كه نفس های تو نیست ...

نظر بده ...اگه خوشت اومده نظر بده تا ... بیشتر بذارم ...نظر بده ...

 نظر بده ...